O noso proxecto é máis que ambicioso. Queremos arranxar a cidade, facer que esteamos orgullosos dela. Sen rañaceos, pero con rúas seguras e limpas, parques arrombados, periferia con todos os servizos, emprego e turismo potenciados… En fin, unha cidade de futuro, porque Contigo, somos Ourense.

 

1- Proxecto de cidade e barrios

Acondicionamento, remodelación e mantemento de rúas, beirarrúas, parques e xardíns en TODO o territorio urbano.

Iluminación correcta dos paseos peonís da cidade, así como as zonas de paso dos barrios exteriores que sofren carencias.

Creación de zonas habilitadas para o paseo de mascotas en varias zonas da cidade.

Protección de animais abandonados, mellorando as subvencións para os albergues e protectoras, así como endurecendo as penas polos malos tratos animais.

Modernización dos barrios distantes do centro. (xa sei que se fala de todo o territorio, pero paréceme fundamental facerlles unha mención por separado).

 

2- Rebaixa de impostos

Rebaixaremos as cargas fiscais municipais; Vehículos, IBI e taxas municipais en xeral segundo estudo.

 

3- Vivir do río e cara a el

Estudar a viabilidade de canalizar o río para acondicionar os seus riveras e promover zonas de esparexemento, hostalería, etc…

Dotar de infraestrutura as praias fluviais e mellorar a sinalización.

Acondicionar os miradoiros repartidos ao longo do paseo fluvial.

Facer uso do paseo fluvial para exposicións externas.

 

4- Mellorar os servizos administrativos

Centralizar todos os servizos administrativos municipais nun só edificio para a zona norte, e outro para a zona sur.

Axilizar a atención cidadá.

 

5- Dotar de recursos e medios aos bombeiros e policía local

Dotar de verdade e dunha vez por todas, tanto a bombeiros como a policía local, de medios e persoal para que poidan facer máis efectivas as súas actuacións, sen poñer en risco as súas vidas nin as dos nosos cidadáns.

Promover que os nosos funcionarios (dando mesmo preferencia á de máis antigüidade) realicen cursos de reciclaxe en AGAS (Academia Galega de Seguridade).

Facer axustes de RPT: cubrir o déficit de empregados públicos do Concello, desde a promoción interna ata a oferta pública.

 

6- Creación de emprego

Impulsar o comercio local a través da promoción dos recursos da cidade (termas, arquitectura, gastronomía…).

Facilitar a creación de novas empresas e pequenos negocios, axilizando trámites burocráticos ao máximo.

Axudas (subvencións) a novos emprendedores e a negocios antigos para asegurar a súa continuidade.

Integrar a cidade en Redes de Cidades de España, Europa e do resto do mundo, co obxectivo de dar máis visibilidade a Ourense.

Dar maior visibilidade aos polígonos da cidade e inmediacións.

 

7- Termalismo

Ourense é unha cidade con moitos recursos naturais, monumentais, gastronómicos, etc…, que actualmente non se están explotando.

Dispoñemos de paraxes naturais de gran valor, como o Canón do Sil, a conca do río Miño, as augas termais que brotan en numerosas localidades e zonas da provincia…

Posuímos parques naturais, construcións románicas e barrocas de gran valor, denominacións de orixe… e ningún deles está aproveitado de forma correcta.

Desde Contigo propoñemos:

  • Dinamizar o turismo non só a nivel cidade, senón a nivel provincial. Coa colaboración dos demais concellos e a través da propia Deputación, creando paquetes vacacionais que inclúan visitas a diferentes lugares que dinamicen, tanto o turismo urbano como o rural.
  • Estudar o aproveitamento do río Miño para tratar de facer tramos navegables e incluílos nos devanditas roteiros turísticas.
  • Dinamizar a creación, ao fin, dun complexo termal que dea saída a ese gran recurso natural que non se está explotando adecuadamente, e que xerará emprego e riqueza á cidade.
  • Mellorar sinalización e acceso ás termas desde a Nacional e área do aparcadoiro.
  • Traballar polo acondicionamento das termas de ou Tinteiro.
  • Promover eventos deportivos que usen o termalismo como pano de fondo: Carreiras, piragüismo, competicións de verán, etc.

 

En definitiva: Ourense, destino turístico, monumental, termal e cultural (queremos volver ser a Atenas de Galicia).…

 

8- Executar a variante exterior do AVE

Para liberar o tráfico ferroviario que atravesa a cidade.

Estuda viabilidade xunto con ADIF do uso dos edificios abandonados nas inmediacións da estación Intermodal e San Francisco.

Tentaremos recuperar o primeiro proxecto da estación Norman Foster (soterrada) ou na súa falta a segunda alternativa (semisoterrada).

 

9- Infraestruturas

Mantemento de polígonos industriais da cidade.

Crear unha cidade multifuncional, competitiva e que garanta a seguridade e mobilidade digna.

Impulsar o transporte público como base para o desenvolvemento industrial e comercial da cidade e provincia.

Esixir á Xunta e Deputación o arranxo e arrombado dos viais dependentes destes organismos, esquecidos tanto tempo, tanto ferroviaria como automovilísticamente.

Reacondicionar o vello edificio do cárcere para uso público.

Facer un levantamento actualizado de edificios público e de interese, baleiros ou con obras paralizadas para definir e esixir responsabilidades.

Aumentar o diálogo cos concellos veciños a fin de promover proxectos en conxunto.

 

10- Maiores e mocidade

Para os nosos maiores promoveremos a asistencia e axuda a domicilio para que poidan continuar vivindo na súa propia casa e na súa contorna social e familiar, axilizando a tramitación da mesma, que actualmente se atopa saturada.

Subvencionar a rehabilitación de vivendas e a súa adaptación para persoas maiores ou con discapacidade, co obxectivo de promover a accesibilidade total nos seus domicilios e a súa contorna.

Desenvolvemento de programas que promovan o deporte e a actividade física para as persoas maiores en instalacións deportivas municipais, así como cursos de formación en hábitos saudables.

Recuperación da UPO como recurso cultural e pedagóxico, tanto para maiores, como non tan maiores.

Para os nosos mozos daremos un apoio incondicional investindo en I+D, con axudas, bolsas e subvencións a mozos universitarios para fixar poboación e, á súa vez, evitar a fuga de cerebros.

Impulsar o programa YOU CAN para promover o emprendemento e a creación de novas empresas.

Facilitar ás pemes e autónomos a axilización dos trámites para proxectos e apertura de novos negocios, así como para a súa ampliación.

Promover a cidade como destino de intercambio académico, alcanzable.

 

Promover unha axenda cultural que contemple toda a infraestrutura da cidade (Auditorio, polideportivos, bibliotecas, teatros, cinemas, etc…)

 

Ademais, somos conscientes da responsabilidade dun goberno local que, aínda que non ten competencias en certos sectores, como sanidade ou educación, si está capacitado para crear informes e remitilos aos organismos correspondentes para procurar as melloras nos servizos dos nosos cidadáns. Por iso, temos o firme compromiso de trasladar as peticións dos ourensáns aos organismos competentes, sen declinar a nosa responsabilidade para con Ourense e os seus cidadáns.

 

Non esquecemos a nosa sanidade e educación, onde os alcaldes adoitan botar balóns fóra, alegando a falta de competencia para iso. Pero nós cremos que a obrigación dun bo alcalde é informar, expoñer e presionar á administración correspondente para que os seus cidadáns non estean abandonados, só porque as súas necesidades básicas pertencen a outra administración.

 

Para poder levar a cabo parte do noso proxecto e poder acometer calquera tipo de transformación nesta cidade somos conscientes da necesidade imperiosa da aprobación dun PXOM renovado, actualizado e libre de intereses políticos, económicos e partidistas.